Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:35
ASY.
:01:37
Hastanede öyle diyorlar.
:01:40
Ateþli Silah Yarasý.
:01:43
Doktorun
polise bildirmesi gerekiyor.

:01:47
Bu yüzden benim gibi tipler...
:01:51
...kaliteli týbbý bakým alamýyor.
:01:59
Çok az insan hayatýn
deðerini bilir.

:02:02
Ben biliyorum.
:02:04
70 bin dolar.
Benden o kadar aldýlar.

:02:08
O parayý geri alacaktým.
:02:35
''Zaman tüm yaralarý
iyileþtirir'' derler.

:02:39
5 ay boyunca sýrt üstü yatýnca...
:02:42
...intikam alma isteðimin
söndüðünü sanabilirsiniz.

:02:46
Ýyi adam ol ve vazgeç.
:02:50
Ýyi adamlar hoþtur. Faydalanacaðýn
birilerinin olmasý lazým.

:02:55
Ama hep sona kalýrlar.
:02:57
GÜNÜNÜ GÖRECEKSIN

Önceki.
sonraki.