Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:02
Ben biliyorum.
:02:04
70 bin dolar.
Benden o kadar aldýlar.

:02:08
O parayý geri alacaktým.
:02:35
''Zaman tüm yaralarý
iyileþtirir'' derler.

:02:39
5 ay boyunca sýrt üstü yatýnca...
:02:42
...intikam alma isteðimin
söndüðünü sanabilirsiniz.

:02:46
Ýyi adam ol ve vazgeç.
:02:50
Ýyi adamlar hoþtur. Faydalanacaðýn
birilerinin olmasý lazým.

:02:55
Ama hep sona kalýrlar.
:02:57
GÜNÜNÜ GÖRECEKSIN
:03:03
Sakata yardým edin.
TeþekkürIer.

:03:06
Viyetnam gazisinin
yürüyebiImesi için yardým edin.

:03:11
Sakata yardým edin.
:03:13
Ne yaptýðýný sanýyorsun sen?
DefoI!

:03:16
Kes sesini.
Seni iyiIeþtirdim.

:03:21
Ýt herif.
:03:28
-Sana ne kadar borcum var?
-2.98 doIar.

:03:48
Serseri.
Sigaram.


Önceki.
sonraki.