Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:03
Sakata yardým edin.
TeþekkürIer.

:03:06
Viyetnam gazisinin
yürüyebiImesi için yardým edin.

:03:11
Sakata yardým edin.
:03:13
Ne yaptýðýný sanýyorsun sen?
DefoI!

:03:16
Kes sesini.
Seni iyiIeþtirdim.

:03:21
Ýt herif.
:03:28
-Sana ne kadar borcum var?
-2.98 doIar.

:03:48
Serseri.
Sigaram.

:04:23
Affedersiniz. Pardon.
:04:59
TeþekkürIer.

Önceki.
sonraki.