Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:49
Þimdi oImaz.
:09:54
Tedavi oIuyordun.

Önceki.
sonraki.