Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:18
Val hala seninle konuþmak
istiyor.

:12:23
Üzgünüm bebeðim.
:12:26
Tekrar aramasýný
söyleyeyim mi?

:12:30
Hayýr. OnunIa konuþurum.
Sesini keserim.

:12:39
Her zamanki gibi. Sen?
:12:41
Evet, iyi, iyi.
:12:44
Neden? Orada mýsýn?
:12:49
Merak etme VaI. OnIar
için birbirimize benziyoruz.

:12:55
Ayný ekipIer. Chow'Iar.
Haftada iki kez.

:12:57
SaIý ve Cuma. Hep 1 1 iIe
12 arasýnda. Hep ayný yoI.

:13:02
Çin iþi para akIama.
:13:07
Çantada ne kadar para var?
:13:09
350 bin iIe yarým miIyon arasýnda.
:13:17
Ne kadarýna ihtiyacýn var?
:13:20
Yarý yarýya payIaþýrýz.
:13:22
Hayýr, geri dönmek için
ne kadara ihtiyacýn var?

:13:29
Örgüte dönmek için.
:13:31
Ne kadar?
:13:33
-Yani Outfit'e mi?
-Her neyse.

:13:35
Tanrým. Her þeyi biIiyorsun.
:13:38
SeIam tatIým.
:13:41
130 bin.
:13:51
Ýþin güzeI yaný, Chow'Iarýn poIise
gitememeIeri. KendiIeri haIIedecek.

:13:55
BöyIece bir þey hissetmezIer.
:13:58
Bir þey fark ettin mi?

Önceki.
sonraki.