Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:02
Çin iþi para akIama.
:13:07
Çantada ne kadar para var?
:13:09
350 bin iIe yarým miIyon arasýnda.
:13:17
Ne kadarýna ihtiyacýn var?
:13:20
Yarý yarýya payIaþýrýz.
:13:22
Hayýr, geri dönmek için
ne kadara ihtiyacýn var?

:13:29
Örgüte dönmek için.
:13:31
Ne kadar?
:13:33
-Yani Outfit'e mi?
-Her neyse.

:13:35
Tanrým. Her þeyi biIiyorsun.
:13:38
SeIam tatIým.
:13:41
130 bin.
:13:51
Ýþin güzeI yaný, Chow'Iarýn poIise
gitememeIeri. KendiIeri haIIedecek.

:13:55
BöyIece bir þey hissetmezIer.
:13:58
Bir þey fark ettin mi?
:14:00
TehIikeIi görünüyorIar.
Hepsi kung fu biIiyordur.

:14:03
-Neden? Bir þey mi atIadým?
-Emniyet kemeri takmýyorIar.

:14:09
OnIarý Cuma günü vuracaðýz.

Önceki.
sonraki.