Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:00
TehIikeIi görünüyorIar.
Hepsi kung fu biIiyordur.

:14:03
-Neden? Bir þey mi atIadým?
-Emniyet kemeri takmýyorIar.

:14:09
OnIarý Cuma günü vuracaðýz.
:15:10
Þuraya bak.
:15:21
Bu çarpýþma nasýIdý?
:15:27
Baban biraz para getirdi.
:15:36
VaI!
:15:38
Ne?
:15:54
Chow'Iarý soyunca bir
kere daha yapmak istiyorsun.


Önceki.
sonraki.