Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:10
Þuraya bak.
:15:21
Bu çarpýþma nasýIdý?
:15:27
Baban biraz para getirdi.
:15:36
VaI!
:15:38
Ne?
:15:54
Chow'Iarý soyunca bir
kere daha yapmak istiyorsun.

:16:17
140 bin.
:16:19
Adam baþý 140.
:16:21
TopIam.
:16:24
TopIam mý?
:16:29
Ne kadar eder, 70 mi?
Yetmez.

:16:32
Bana yeter. Birkaç ay izin
yapacaðým. Ýþte vaIizim.

:16:36
Eksiðim var. 60 bin.
Lanet çekikgözIüIer.

:16:41
OnIarý SaIý çarpmaIýydýk.
:16:45
Ýyi siyriIdik.
:16:48
Ýstediðimizi aIdýk.
:16:50
EIimizdekiyIe sükretmeIiyiz.
Bir numaraIý kuraI.

:16:56
Evet, kuraI 1 .

Önceki.
sonraki.