Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:17
140 bin.
:16:19
Adam baþý 140.
:16:21
TopIam.
:16:24
TopIam mý?
:16:29
Ne kadar eder, 70 mi?
Yetmez.

:16:32
Bana yeter. Birkaç ay izin
yapacaðým. Ýþte vaIizim.

:16:36
Eksiðim var. 60 bin.
Lanet çekikgözIüIer.

:16:41
OnIarý SaIý çarpmaIýydýk.
:16:45
Ýyi siyriIdik.
:16:48
Ýstediðimizi aIdýk.
:16:50
EIimizdekiyIe sükretmeIiyiz.
Bir numaraIý kuraI.

:16:56
Evet, kuraI 1 .
:17:08
Ne?
:17:16
Her þey yoIunda.
:17:18
Yetmiyor.
:17:21
AsIa yetmez.
:17:23
Yavrum, parayý arabaya koy.
:17:37
Buna inanmýyorum.
Bir þey diyeyim mi?

:17:42
Bu çok garip.
:17:44
Adamý öIdürür.
:17:48
Her zaman 140.
:17:55
ProfesörIüðü hak ediyorum.

Önceki.
sonraki.