Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:08
Ne?
:17:16
Her þey yoIunda.
:17:18
Yetmiyor.
:17:21
AsIa yetmez.
:17:23
Yavrum, parayý arabaya koy.
:17:37
Buna inanmýyorum.
Bir þey diyeyim mi?

:17:42
Bu çok garip.
:17:44
Adamý öIdürür.
:17:48
Her zaman 140.
:17:55
ProfesörIüðü hak ediyorum.
:18:03
Tanrým. Ben yoIdan
çýkana kadar bekIe.

:18:17
Her þey yoIunda.
:18:27
Harikaydýn.
Her þey yoIunda. Ver þu tab--

:18:31
Gerek yok.
Tabanca sende kaIsýn.

:18:33
Bitti. Her þey yoIunda.
PIanIadýðýmýz gibi.

:18:38
Yapma. Þimdi bana sýrtýný dönme.
:18:42
Ha þöyIe.
:18:54
Eminim kafanda pek çok soru vardýr.

Önceki.
sonraki.