Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:03
Tanrým. Ben yoIdan
çýkana kadar bekIe.

:18:17
Her þey yoIunda.
:18:27
Harikaydýn.
Her þey yoIunda. Ver þu tab--

:18:31
Gerek yok.
Tabanca sende kaIsýn.

:18:33
Bitti. Her þey yoIunda.
PIanIadýðýmýz gibi.

:18:38
Yapma. Þimdi bana sýrtýný dönme.
:18:42
Ha þöyIe.
:18:54
Eminim kafanda pek çok soru vardýr.
:19:03
Lynn anIamadý.
:19:07
BiImiyorum.
:19:08
Sanýrým kýzarkadaþIar sözkonusu
oIunca karýIarýmýz tuhaf davranýyor.

:19:14
Ne?
:19:17
AnIamadým.
:19:20
Hemen yaparým.
:19:52
Haydi Bayan Porter.
Tüm gün bekIeyemem.


Önceki.
sonraki.