Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:03
Lynn anIamadý.
:19:07
BiImiyorum.
:19:08
Sanýrým kýzarkadaþIar sözkonusu
oIunca karýIarýmýz tuhaf davranýyor.

:19:14
Ne?
:19:17
AnIamadým.
:19:20
Hemen yaparým.
:19:52
Haydi Bayan Porter.
Tüm gün bekIeyemem.

:20:16
Lynn burada mý?
:20:18
Bayan Porter.
:20:23
Her neyse.
:20:28
Ýt herif.
:20:33
KaIk. Dön.
:20:35
KaIk, haydi.
:20:41
Burada ne var?
:20:45
Ne kadar var.
:20:47
2 bin doIar.
:20:48
-Bunda?
-HeIyum.

:20:50
Ne sanýyorsun ki?
Eroin.


Önceki.
sonraki.