Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:16
Lynn burada mý?
:20:18
Bayan Porter.
:20:23
Her neyse.
:20:28
Ýt herif.
:20:33
KaIk. Dön.
:20:35
KaIk, haydi.
:20:41
Burada ne var?
:20:45
Ne kadar var.
:20:47
2 bin doIar.
:20:48
-Bunda?
-HeIyum.

:20:50
Ne sanýyorsun ki?
Eroin.

:21:01
Lanet oIsun.
:21:05
VaI Resnick.
:21:07
Nerede?
:21:10
Öðrenmek istiyor musun?
:21:13
Tam burada.
:21:14
Bak. Canýn cehenneme.
:21:16
YanIýþ yanýt.
:21:19
Orospu çocugu.
:21:22
-Lanet oIsun.
-VaI Resnick.

:21:26
Adýný hiç duymadým.
:21:28
Zarfý nereden aIdýn?
:21:31
Yapma, beni öIdürürIer.
Beni öIdürürIer.

:21:38
Sence ben ne yaparým?
Esas benden kork.

:21:43
Haydi. Tamam.
:21:46
Stegman. Arthur Stegman'dan.
:21:50
Nerede?
:21:53
Güney Taksi'de.
:21:55
Farragut sokaðý.

Önceki.
sonraki.