Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Lanet oIsun.
:21:05
VaI Resnick.
:21:07
Nerede?
:21:10
Öðrenmek istiyor musun?
:21:13
Tam burada.
:21:14
Bak. Canýn cehenneme.
:21:16
YanIýþ yanýt.
:21:19
Orospu çocugu.
:21:22
-Lanet oIsun.
-VaI Resnick.

:21:26
Adýný hiç duymadým.
:21:28
Zarfý nereden aIdýn?
:21:31
Yapma, beni öIdürürIer.
Beni öIdürürIer.

:21:38
Sence ben ne yaparým?
Esas benden kork.

:21:43
Haydi. Tamam.
:21:46
Stegman. Arthur Stegman'dan.
:21:50
Nerede?
:21:53
Güney Taksi'de.
:21:55
Farragut sokaðý.
:22:00
SaðoI.
:22:03
Bir sey deðiI.
:22:27
Arthur Stegman'ý arýyorum.
:22:30
Burada degiI. Yardýmcý
oIabiIeceðim bir þey var mý?

:22:33
Hayýr. Nerede?
:22:36
BiImiyorum. Burada deðiI.
:22:41
Tahmin et.
:22:43
Ne?
:22:46
Nerede oIduðunu tahmin et.
:22:58
Evde mi?

Önceki.
sonraki.