Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:06
Rosie?
:34:08
TeIefonu ver.
:34:12
Ben haIIederim.
:34:15
Kimsin sen?
:34:17
Porter.
:34:18
Tekrar dene. Porter öldü.
:34:21
Seni buIuþmaIara götürürdüm.
GüvenIi bir ortam saðIardým.

:34:26
Porter?
:34:40
Neden eski yaralara
tuz dökeydim?

:34:44
Buna gerek yoktu.
:34:48
Sanýrým ona karþý zaafim vardý.
:35:16
ÖIü birine göre iyi görünüyorsun.
:35:25
Nereden duydun?
:35:27
BiIenIer konuþuyordu.
:35:29
Ayrýca karýnýn yaInýz
döndüðünü duydum.

:35:33
ÖIdü.
:35:36
Üzgünüm.
:35:39
Neden?
:35:41
Tanrým. EspriIi Porter.
HaIa aynýsýn, deðiI mi?

:35:49
Senin tarzýn degiI.
:35:52
Evet, insanIar deðiþir.
:35:55
Dur.
:35:57
Bir þey yok.
Sorun degiI. Haydi tatIým.


Önceki.
sonraki.