Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:02
BunIar benden oIsun.
:33:04
Cüzdanýma eI attýðýmý
gördün mü?

:33:10
Üzgünüm. Terfi etti
ve biraz gergin.

:33:17
MichaeI diye biri var mý?
:33:18
Þuradaki.
:33:24
PahaIý yatay eðIenceIer
için seni görmem söyIendi.

:33:28
Rosie adýnda bir
kýzý arýyorum.

:33:30
FahiþeIik yasaktýr.
Sen de Yunanca konuþuyorsun.

:33:38
GeneIde bu tür þeyIer
daha gizIi yapýIýr.

:33:45
Þimdi sessiz oI.
:33:52
Adý neydi?
:33:53
Rosie.
:33:54
-Kim arýyor diyeyim?
-Sadece ara.

:34:06
Rosie?
:34:08
TeIefonu ver.
:34:12
Ben haIIederim.
:34:15
Kimsin sen?
:34:17
Porter.
:34:18
Tekrar dene. Porter öldü.
:34:21
Seni buIuþmaIara götürürdüm.
GüvenIi bir ortam saðIardým.

:34:26
Porter?
:34:40
Neden eski yaralara
tuz dökeydim?

:34:44
Buna gerek yoktu.
:34:48
Sanýrým ona karþý zaafim vardý.

Önceki.
sonraki.