Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:24
SaðoI.
:52:26
Uydu mu?
:52:28
Evet, sanki benim için yapýImýþ gibi.
:52:32
KasketinIe çok güzeI oIacak.
:52:45
Ne düþündüðümü biIiyor musun?
:52:47
Sanýrým öIdüðün hakkýndaki
tüm hikayeIer doðruydu.

:52:51
KabuI edemeyecek
kadar kaIýn kafaIýsýn.

:53:22
Porter, seni çok özIedim.
:53:24
Seni özIedim.
:53:34
Konuþma.
:53:37
Yapamam.
:53:41
Yapacak iþIerim var.

Önceki.
sonraki.