Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:33
Nerede?
:54:38
Porter. Nerede?
:54:41
Yatak odasýnda.
:54:57
Yarasý kötü mü?
:55:00
Doktor her an geIebiIir.
:55:03
Saçma.
:55:20
GeIiyorum dostum.
:55:24
Lanet oIsun.
:55:28
Kahretsin.
:55:36
Gir þuraya.
:55:44
Nerede?
:55:45
Gitti, gitti!
:55:48
Gitti mi?
:55:52
Seni tanýyorum. Sen o resimdeki
fahiþesin.

:55:59
Onu nereden tanýyorsun?

Önceki.
sonraki.