Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:00
Doktor her an geIebiIir.
:55:03
Saçma.
:55:20
GeIiyorum dostum.
:55:24
Lanet oIsun.
:55:28
Kahretsin.
:55:36
Gir þuraya.
:55:44
Nerede?
:55:45
Gitti, gitti!
:55:48
Gitti mi?
:55:52
Seni tanýyorum. Sen o resimdeki
fahiþesin.

:55:59
Onu nereden tanýyorsun?
:56:01
Bana þoförIük yapardý.
:56:07
Þimdi ben yapacaðým.
:56:11
Sen nesin biIiyor musun?
:56:13
AnIat bana.
:56:14
Kendi göIgesinden biIe
korktuðundan...

:56:17
...kaIdýrmadýðý için
kadýnIarý döven bir domuz.

:56:21
ÖyIe mi?
:56:22
ÖyIe mi?
:56:23
O haIde þansIý kýzsýn.
:56:29
Bu kaIçaIarý daha önce
gördüðümü biIiyordum.

:56:34
Seni her þekiIde becereceðim.

Önceki.
sonraki.