Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:06
NeIer oIuyor?
1:22:08
BiImiyorum.
1:22:10
Bu sizin rozetiniz mi?
1:22:11
KayboIduðunu biIdirdiðiniz rozet.
1:22:16
Nerede buIdunuz?
1:22:17
Nerede kaybettiniz?
1:22:23
Bu sizin mi?
1:22:30
Porter. ÝzIe.
1:22:32
Peþindeyim.
1:22:54
AtIa Porter.
1:23:02
Kapýyý kapa.
1:23:08
Þimdi tabancayý yere býrak.
1:23:12
Yavaþ!
1:23:17
ÖdüI karþýIýðýnda seni
Outfit'e vereceðim.

1:23:21
BeIki çok etkiIenip katýImamý
isterIer ve cebim para görür.

1:23:26
Týbbý yardým.
Disçi yardýmý.

1:23:29
Seni oraya götürüyorum.
1:23:32
CanIý bir Porter.
1:23:35
Tabii yaramazIýk yapmazsan. O zaman
seni kendim haIIetmem gerekecek.

1:23:43
Beni öIdürmeyeceksin, deðiI mi?
1:23:53
Býrak onu.
1:23:55
Hemen.

Önceki.
sonraki.