Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:01
VaIizIerim biIe ondan deðerIi.
1:21:07
Þunu dinIe:
''Okyanus Dansçýsý.

1:21:12
Buz makinesi. Kanvas örtü.
1:21:15
VakumIu tuvaIet. 80 bin doIar.''
1:21:21
O kadar parasý oImayacak.
1:21:23
Ýddiaya var mýsýn?
1:21:24
Hayýr. 150 doIar kaybettim biIe.
1:21:30
150 doIarIa tekne aIamam.
1:21:32
ParayIa geIse iyi oIur.
1:21:36
SeIam Leary.
1:21:38
Ben HoIIand, bu da Van Owen.
Ýç ÝþIerinden.

1:21:44
Geri çekiIin.
Burada gözetIeme yapýyoruz.

1:21:47
Arabadan çýkýn.
1:21:50
Neden?
1:21:51
Arabadan çýkýn poIisIer.
1:22:06
NeIer oIuyor?
1:22:08
BiImiyorum.
1:22:10
Bu sizin rozetiniz mi?
1:22:11
KayboIduðunu biIdirdiðiniz rozet.
1:22:16
Nerede buIdunuz?
1:22:17
Nerede kaybettiniz?
1:22:23
Bu sizin mi?
1:22:30
Porter. ÝzIe.
1:22:32
Peþindeyim.
1:22:54
AtIa Porter.

Önceki.
sonraki.