Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:04
Kes þunu.
1:26:07
Bundan nefret ediyorum.
1:26:13
Þu kokan yere bak. Porter,
neyin var senin?

1:26:17
Nerede oIduðunu söyIe de gideIim.
1:26:20
Haydi.
1:26:31
Çok geç.
1:26:36
Konuþmak istemiyor.
1:26:38
Sadece dövüImek istiyor.
1:26:46
Ýþte burada.
1:26:48
130 bin doIar.
1:26:53
Ancak bu kadar yakIaþacaksýn.
1:26:56
Ama bir önerim var.
1:26:58
John'un yerini söyIe ve
iþini çabuk bitireIim.

1:27:01
SoI testisinin tadýnýn nasýI
oIduðunu öðrenmek istemezsin.

1:27:08
KýIýna dokunduysan 3 haftada
öIürdün.

1:27:14
Gerekirse seni hayatta tutmak
için kan nakIi yaptýrýrým.

1:27:21
Nerede?
1:27:53
BekIiyorum.
1:27:59
Bu domuzcuk markete gitti.

Önceki.
sonraki.