Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:01
Dýþarý.
1:32:43
Haydi Porter. Çok eðIenceIiydi.
Görüþürüz çocuk.

1:32:46
Geri geI.
1:32:47
KaItak!
1:32:50
Haydi Porter.
GideIim.

1:32:52
-Neden geciktin?
-SeIam Rosie.

1:32:56
Haydi Porter.
1:32:58
Haydi.
1:33:00
AtIa.
1:33:01
UsIu oI.
1:33:04
GüzeI.
1:33:06
NeIer oIdu sana?
1:33:09
Beni mihIadýIar.
1:33:11
Ýyi misin?
1:33:22
AImýþsýn.
1:33:24
Çok koIaydý.
1:33:30
Nereye?
1:33:33
Sür iþte.
1:33:39
Kanada'da...
1:33:42
...kahvaltý edeceðiz.
1:33:45
Bir anlaþma yaptýk.
1:33:47
Fahiþeliði býrakýrsa...
1:33:49
...ben de adam vurmayý býrakacaktým.
1:33:54
Belki hedeflerimiz çok yüksek.

Önceki.
sonraki.