Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:29
-Neler oluyor?
-Bana güvenmemekte hakIýydýn.

1:31:58
Yardým et.
1:32:01
Dýþarý.
1:32:43
Haydi Porter. Çok eðIenceIiydi.
Görüþürüz çocuk.

1:32:46
Geri geI.
1:32:47
KaItak!
1:32:50
Haydi Porter.
GideIim.

1:32:52
-Neden geciktin?
-SeIam Rosie.

1:32:56
Haydi Porter.
1:32:58
Haydi.

Önceki.
sonraki.