Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:01
Lanet oIsun. Haydi Porter.
1:30:10
Sýgaramý yaksana.
1:31:29
-Neler oluyor?
-Bana güvenmemekte hakIýydýn.

1:31:58
Yardým et.

Önceki.
sonraki.