Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:02
24 FieIding.
1:29:05
Daire 1 1 .
1:29:09
Sana güvenmememi
anIayýþIa karþýIa.

1:29:15
Arkaya koyun.
Yanýmýzda götüreceðiz.

1:29:19
GideIim sert çocuk.
1:29:47
Önü koIIayýn.
1:30:01
Lanet oIsun. Haydi Porter.
1:30:10
Sýgaramý yaksana.

Önceki.
sonraki.