Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:15
DinIiyorum.
1:28:27
Bu domuzcuk evde kaIdý.
1:28:34
Bifteðe dönmeye baþIadý.
1:28:39
8 tane kaIdý.
1:28:41
Sonra dizIerin gidecek.
1:28:43
Sonra nereye çýkacaðýmýzý
tahmin edersin.

1:28:46
Nerede?
1:29:02
24 FieIding.
1:29:05
Daire 1 1 .
1:29:09
Sana güvenmememi
anIayýþIa karþýIa.

1:29:15
Arkaya koyun.
Yanýmýzda götüreceðiz.

1:29:19
GideIim sert çocuk.
1:29:47
Önü koIIayýn.

Önceki.
sonraki.