Tarzan
prev.
play.
mark.
next.

:48:04
Go-ri-la.
:48:07
- Go-ri-la.
- O-ho ! S-a prins !

:48:10
Gorila.
Gorila !

:48:13
- Sau poate nu, nu, nu !
:48:15
- Nu, nu, nu, nu, nu !
- Nu, nu, nu. Dã-mi-o!

:48:18
Nu, nu.
Las-o. Nu.

:48:19
D-le Clayton,
de acum mã ocup eu.

:48:32
Ce faci tu
:48:34
o sã fac ºi eu
:48:36
Aratã-mi totul
Spune-mi cum

:48:39
fiecare lucru are o semnificaþie
:48:42
Pe care eu nu o cunosc
:48:47
Vãd cã sunt multe
lucruri de învãþat

:48:51
Totul e atât de aproape
ºi totuºi departe

:48:55
Acum înþeleg
ce sunt cu adevãrat

:48:59
Simt cã undeva,
e ceva mai mult

:49:02
Vreu sã ºtiu
Poþi sã-mi arãþi

:49:06
Vreau sã ºtiu totul despre
aceºti strãini care-mi seamãnã

:49:10
Spune-mi mai multe
aratã-mi, te rog

:49:14
Ceva îmi e familiar la
aceºti strãini care-mi seamãnã

:49:26
Fiecare gest
:49:28
Fiecare miºcare pe care o face
mã face sã mã simt ca niciodatã

:49:33
De ce simt nevoia
:49:35
Sã o am alãturi ?
:49:41
Aceste sentimente
de care n-am ºtiut

:49:44
Despre o altã lume
mult mai presus de acest loc

:49:49
Dincolo de copaci
deasupra norilor

:49:52
Vãd înaintea mea
un nou orizont

:49:56
Vreu sã ºtiu
Poþi sã-mi arãþi


prev.
next.