Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:07:02
Vi ga morate preuzeti.
:07:07
- Pa Vi ste mu otac.
- Naravno da sam otac.

:07:10
Onda pokušajte da ubedite vašu ženu.
:07:12
Pomoæiæe joj da ima dete o kom æe da pazi.
:07:18
Možete li da zamislite da æe
moja žena prihvatiti kopile u kuæi?

:07:23
- Moja žena?
- Gospodine Guarnieri...

:07:25
ne postoje ilegalna deca na ovom svetu...
:07:28
samo ilegalni roditelji.
:07:33
Dobar deèko. Eto.
:07:37
- Reci dobro jutro svom ocu.
- Dobro jutro.

:07:45
Doveli ste dete ovamo?
:07:48
Žena može stiæi ovamo u svakom trenutku.
:07:55
Gðice Wallace, u Engleskoj,
ovakvo ponašanje je možda moguæe.

:07:58
Ali u Italiji, verujte mi,
ovo je kraj sveta.

:08:02
Vratite ga odmah u sirotište
ili ga vodite da živi sa vama...

:08:05
ili šta god hoæete.
:08:07
To je odgovornost
koju ne mogu prhvatiti.

:08:10
Ako ste oženjeni,
ako znate šta je ljubav...

:08:12
neke su situacije
veoma, veoma delikatne.

:08:23
Niste odgovorili na moje pitanje. Šta smo mi--

prev.
next.