Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:08:02
Vratite ga odmah u sirotište
ili ga vodite da živi sa vama...

:08:05
ili šta god hoæete.
:08:07
To je odgovornost
koju ne mogu prhvatiti.

:08:10
Ako ste oženjeni,
ako znate šta je ljubav...

:08:12
neke su situacije
veoma, veoma delikatne.

:08:23
Niste odgovorili na moje pitanje. Šta smo mi--
:09:30
Gospoða je vratila dete koje je pobeglo.

prev.
next.