Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:11:03
i nisu se vratili.
:11:05
Ali su uvek sa mnom.
Sad uzmi stolicu.

:11:13
Eto.
:11:17
Zar nisi nikad jeo slaninu i jaja?
:11:23
Hajde. Probaj.
Vrlo je dobro.

:11:39
Mogu li ja da ostanem ovde sa tobom...
:11:42
dok se mama ne vrati?
:11:54
Da.
:11:56
Sve dokle ti se dopada.
:12:02
Oh, taj èovek je nemoguæ.
:12:08
- Šta je rekao?
- Nije dobro.

:12:10
Jednostavno neæe da sluša.
:12:12
- Izgleda da je sve do mene.
- Sve æemo ti pomoæi.

:12:15
Pa, to je moj problem,
ali možete ako želite.

:12:19
- O naravno.
- Naravno da hoæemo.

:12:20
Arabella—sreda i petak.
Možeš li da uradiš deo o umetnosti?

:12:25
- Znaš, muzika, galerije.
- Da, da fino. Još nešto?

:12:28
Pa da ga uzmeš posle škole kad ja ne mogu. I obroci.
:12:32
- Molly?
- Znam. Arabella æe da uradi Uffizi...

:12:35
a ja radim veèeru triput nedeljno.
:12:38
- U redu. Da li æe ti smetati?
- Ne, èak æu uživati u tome.

:12:43
Ne dopada mi se njeno kašljanje.
Takva je celu noæ.

:12:46
Možda treba da je odvedem veterinaru.
:12:51
- O èemu sam govorila?
- O umetnosti.

:12:54
Italijani je udišu sa vazduhom
Firence. Ne kao mi hladni Englezi.

:12:58
- Hladno ti je?
- Ne meni, Luca.


prev.
next.