Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:12:02
Oh, taj èovek je nemoguæ.
:12:08
- Šta je rekao?
- Nije dobro.

:12:10
Jednostavno neæe da sluša.
:12:12
- Izgleda da je sve do mene.
- Sve æemo ti pomoæi.

:12:15
Pa, to je moj problem,
ali možete ako želite.

:12:19
- O naravno.
- Naravno da hoæemo.

:12:20
Arabella—sreda i petak.
Možeš li da uradiš deo o umetnosti?

:12:25
- Znaš, muzika, galerije.
- Da, da fino. Još nešto?

:12:28
Pa da ga uzmeš posle škole kad ja ne mogu. I obroci.
:12:32
- Molly?
- Znam. Arabella æe da uradi Uffizi...

:12:35
a ja radim veèeru triput nedeljno.
:12:38
- U redu. Da li æe ti smetati?
- Ne, èak æu uživati u tome.

:12:43
Ne dopada mi se njeno kašljanje.
Takva je celu noæ.

:12:46
Možda treba da je odvedem veterinaru.
:12:51
- O èemu sam govorila?
- O umetnosti.

:12:54
Italijani je udišu sa vazduhom
Firence. Ne kao mi hladni Englezi.

:12:58
- Hladno ti je?
- Ne meni, Luca.

:13:02
Duboko sam opijena vinom Firence.
:13:05
Obe sam ruke ogrejala vatrama
Botticellija i Michelangela.

:13:10
- Da li ponovo kašlje?
- Je li i njoj hladno?

:13:13
Hajde, hajde.
Zakasniæemo.

:13:22
Ovo moramo da vidimo.
:13:24
Imamo malo vremena pre škole,
ali ovo je nešto što ne smeš da propustiš.

:13:27
Pokazaæu ti nešto što nikad neæeš zaboraviti.
:13:31
Vidiš, Luca...
:13:33
Firenca nije samo sjajni automobili
i sladoledi, kao što mali deèaci misle.

:13:38
Ona je ljudski oblik božanstva,
divota telesnog.

:13:43
A ti—da, ti--
možeš biti deo tog sveta.

:13:46
da praviš, kreiraš...
:13:48
živiš
kao što su stari majstori, Luca...

:13:52
to je imati svoj deo u božanskom planu.

prev.
next.