Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:13:02
Duboko sam opijena vinom Firence.
:13:05
Obe sam ruke ogrejala vatrama
Botticellija i Michelangela.

:13:10
- Da li ponovo kašlje?
- Je li i njoj hladno?

:13:13
Hajde, hajde.
Zakasniæemo.

:13:22
Ovo moramo da vidimo.
:13:24
Imamo malo vremena pre škole,
ali ovo je nešto što ne smeš da propustiš.

:13:27
Pokazaæu ti nešto što nikad neæeš zaboraviti.
:13:31
Vidiš, Luca...
:13:33
Firenca nije samo sjajni automobili
i sladoledi, kao što mali deèaci misle.

:13:38
Ona je ljudski oblik božanstva,
divota telesnog.

:13:43
A ti—da, ti--
možeš biti deo tog sveta.

:13:46
da praviš, kreiraš...
:13:48
živiš
kao što su stari majstori, Luca...

:13:52
to je imati svoj deo u božanskom planu.
:14:00
Idemo. Zakasniæemo u školu.
:14:15
Ja æu doæi kasnije po tebe.
Moram sad brzo veterinaru.

:14:19
Oh, odlièno, stara moja.
Dobro si to uradila.


prev.
next.