Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
Idemo. Zakasniæemo u školu.
:14:15
Ja æu doæi kasnije po tebe.
Moram sad brzo veterinaru.

:14:19
Oh, odlièno, stara moja.
Dobro si to uradila.

:15:18
Doði ovamo. Kopile.
:15:24
Doði ovamo, kažem ti.
:15:31
Dobro je što se plašiš.
Uhvatiæu te.

:15:39
Recite svoj ženi da ostavi dete
na miru ili æu pozvati policiju!

:15:43
Moja žena je morala mnogo toga da trpi.
:15:46
Šta oèekujete da uradim?
Da je zakljuèam?

:15:48
Da, ako je potrebno. Hoæete li molim Vas da
pokušate da razumete šta vam govorim?

:15:54
Slažem se da æu brinuti o Luci
pod odreðenim uslovima.

:15:59
Što se njega tièe,
vi možete i da ne postojite.


prev.
next.