Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Koji divotom svojom
dodiruje plodne krošnje."

:32:05
"Oh, ne zaklinji mesec,
o nestalni...

:32:08
sa menama njinim u orbiti kružnoj...
:32:12
Veæ ljubav tu
drugim dokaži promenljivu."

:32:17
- Šta to znaèI?
- "Variable"?

:32:21
Izmenjiv, menjajuæi.
:32:24
Stvari koje ne ostaju iste.
:32:26
Vidim-- vario.
:32:29
Da. "Vario."
:32:32
A Juliet zna da prava ljubav nije vario.
:32:36
Traje zauvek. Najtrajnija stvar na svetu.
Najbitnija u životu.

:32:41
- Sada je Romeov deo.
- "A u šta se zakleti mogu?"

:32:45
"Ne kuni se nikako.
Ili, ako želiš...

:32:50
zakuni se divnim sobom...
:32:53
Bogom mog Panteona,
i u njega æu verovati."

:32:58
Sada doðe do balkona.
:33:06
Hajdemo ponovo poèetak.
:33:28
O moj bože!
:33:35
Wilfred, gde misliš da si krenuo?
:33:43
- Wilfred, doði ovamo i sedi.
- Bako, èovek je povreðen!

:33:48
Svet je poludeo.
:33:49
Prokleti fašisti!
Sram da vas je! Sram da vas je!

:33:53
Nisu ovo fašisti.
:33:55
Ovo su anarhisti.
:33:58
Mussolini nema pojma šta se ovde dogaða.

prev.
next.