Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:31:01
"Venere e Amore."
"Venera i Eros."

:31:20
To je vrlo dobro, Luca.
:31:22
Za sedmogodišnjaka,
To je sjajno.

:31:24
Mnogo bolje nego veæina umetnika amatera.
:31:29
Gde si to nauèio?
:31:30
Ponoviæemo od sredine scene sa balkonom...
:31:34
gde je Julieta na balkonu...
:31:37
a Romeo ispod.
:31:41
Osvetlimo scenu.
:31:51
Eto.
:31:55
Sad--
:31:58
"Gospo, dalekim se i
blagoslovenim Mesecom zaklinjem.

:32:01
Koji divotom svojom
dodiruje plodne krošnje."

:32:05
"Oh, ne zaklinji mesec,
o nestalni...

:32:08
sa menama njinim u orbiti kružnoj...
:32:12
Veæ ljubav tu
drugim dokaži promenljivu."

:32:17
- Šta to znaèI?
- "Variable"?

:32:21
Izmenjiv, menjajuæi.
:32:24
Stvari koje ne ostaju iste.
:32:26
Vidim-- vario.
:32:29
Da. "Vario."
:32:32
A Juliet zna da prava ljubav nije vario.
:32:36
Traje zauvek. Najtrajnija stvar na svetu.
Najbitnija u životu.

:32:41
- Sada je Romeov deo.
- "A u šta se zakleti mogu?"

:32:45
"Ne kuni se nikako.
Ili, ako želiš...

:32:50
zakuni se divnim sobom...
:32:53
Bogom mog Panteona,
i u njega æu verovati."

:32:58
Sada doðe do balkona.

prev.
next.