Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
Šta je to? Šta je to?
:38:06
Pogledaj, u novinama.
:38:08
Pogledaj.
Lady Hester i On. Uspeli su.

:38:13
- Pili su èaj sa--
- Mussolinijem!

:38:19
Pažljivo.
:38:27
Hrana i piæe više nisu dozvoljeni u Uffizi.
:38:29
- Mi ovde uvek pijemo èaj.
- Pravila su se promenila.

:38:33
Idite i pijte èaj u jednoj od vaših kolonija.
:38:35
Ovo je slobodna i civilizovana zemlja.
:39:02
Ne, ne, ne tu!
Molim vas!

:39:07
Kako im možete dopustiti?
:39:20
Nickie, Nickie!
:39:29
Pusti me da ga ubijem!
:39:30
Èekaj me!
:39:33
Videla sam šta se ovde dogaða.
:39:38
Bojite se da imate
Engleskinju zaposlenu kod Vas...

:39:42
u sluèaju da vam fašisti polome radnju.
:39:47
Razumem.
:39:49
Neæu se vraæati.
:39:52
Žao mi je.
:39:57
Zbog deèaka je.

prev.
next.