Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:39:02
Ne, ne, ne tu!
Molim vas!

:39:07
Kako im možete dopustiti?
:39:20
Nickie, Nickie!
:39:29
Pusti me da ga ubijem!
:39:30
Èekaj me!
:39:33
Videla sam šta se ovde dogaða.
:39:38
Bojite se da imate
Engleskinju zaposlenu kod Vas...

:39:42
u sluèaju da vam fašisti polome radnju.
:39:47
Razumem.
:39:49
Neæu se vraæati.
:39:52
Žao mi je.
:39:57
Zbog deèaka je.
:40:03
Dobro mu ide u školi.
:40:05
Njegov Engleski je prvoklasan.
:40:07
Engleski nije više jezik sutrašnjice.
:40:12
Luca mora da uèi Nemaèki.
:40:15
Poslaæu ga u školu u Austriju
:40:18
- Austrija?
- Naša buduænost je sa Nemaèkom.

:40:38
Bojim se, Gðice. Wallace...
:40:40
da je era Engleske završena.
:40:47
Ja ne bih bila tako sigurna.
:40:53
Sad otvori èeljusti...
:40:56
i nozdrve.
:40:58
Dugo drži vazduh.
I iskrivi svaki duh do njegove pune snage.


prev.
next.