Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:40:03
Dobro mu ide u školi.
:40:05
Njegov Engleski je prvoklasan.
:40:07
Engleski nije više jezik sutrašnjice.
:40:12
Luca mora da uèi Nemaèki.
:40:15
Poslaæu ga u školu u Austriju
:40:18
- Austrija?
- Naša buduænost je sa Nemaèkom.

:40:38
Bojim se, Gðice. Wallace...
:40:40
da je era Engleske završena.
:40:47
Ja ne bih bila tako sigurna.
:40:53
Sad otvori èeljusti...
:40:56
i nozdrve.
:40:58
Dugo drži vazduh.
I iskrivi svaki duh do njegove pune snage.

:41:01
Napred o najplemenitiji Luca.
:41:05
- Ko je to rekao?
- Shakespeareov Kralj Henry.

:41:08
Seæaš se, pre bitke?
:41:11
- Nije rekao "Luca."
- Ne, nije. U pravu si.

:41:16
Rekao je "Englezi,"
ali govorio je o ljudima koji su hrabri...

:41:20
kao ti.
:41:29
Kofer.
:41:32
Austrija je tako lepa.
:41:35
Snežne planine, plavo nebo.
Volela bih da mogu sa tobom.

:41:41
Ne treba da to radiš.
:41:46
Doviðenja, Luca.
:41:49
Pogledaj donela sam ti cveæe.
Reci doviðenja Nickie.

:41:56
Tvoji omiljeni biskviti.
Pazi se.


prev.
next.