Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
za Jevreje na primer.
:44:02
Hiljade su pohapšene i poslate.
:44:06
Svi govore o Jevrejima.
:44:09
Da li zato treba da veruješ svakoj reèi
komunistièke propagande...

:44:12
koju proèitaš u novinama?
:44:14
Mislite šta želite,
Lady Hester, ali upozoriæu vas...

:44:17
ako Italija objavi rat...
:44:20
moraæemo da zatvorimo konzulat.
:44:23
Insistiram da se svi vratite u Englesku.
:44:27
Ali zbog èega? Gospodin Mussolini je
dovoljno mudar da èuva Italiju van toga.

:44:34
- Pored toga...
- Dobro reèeno.

:44:36
Imam njegovo lièno obeæanje da
neæemo biti umešani ni na koji naèin.

:44:40
Sve je to vrlo lepo za vas gospoðe.
:44:43
Ali šta æemo sa ovim mladim èovekom?
Hoæete li da postane dezerter?

:44:49
Wilfred bi uvek uradio pravu stvar.
:44:53
Anna, Anna, da,
još malo èajnih kolaèa, molim.

:45:38
Ništa se nije promenilo.
:45:42
Koliko seæanja.
:45:45
Gde je Mary?
:45:47
Gðica. Wallace?
:45:49
Nismo je videli veæ neko vreme.
:45:52
Nije imala više posla i
otišla je da živi sa prijateljicom.

:45:56
Kojom?
:45:58
Ne znam.
Nije ostavila adresu.


prev.
next.