Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:46:02
Mora da je sa ostalim Englezima.
:46:05
Je li još uvek u Firenci?
:46:07
Ne znam, niko je nije video.
:46:15
John Webster!
:46:16
Ne, ne tri kofera.
:46:21
- Da li ste vi Englez?
- Da.

:46:24
Tražim nekog.
Mary Wallace. Da li je znate?

:46:28
- Ne ona--
- Moramo da se pokrenemo.

:46:30
Mogu da vidim Withama.
On ukrcava sve.

:46:33
- Je li ona sa vama?
- Ne, ona je jedna od najtvrðih.

:46:36
Sad je kod gospa--
:46:39
Hester odbijajuæi da se ukrca.
:46:42
Izvini.
:47:03
Witham! Witham!
:47:08
Šta se ovde dogaða?
Englezima je dosadila Firenca...

:47:11
i sada se vraæaju
uzbudljivostima Bournemoutha?

:47:13
Rat je.
:47:15
- Italija nije u ratu.
- Još ne.

:47:17
Il Duce èeka da podrži pobednika.
:47:21
Ja ne odlazim.
Ja sam upravo stigla.

:47:25
Ja sam Amerikanka.
:47:27
Šta je sa Gðom. Hester i ostalima?
:47:29
Odbijaju da se sklone. Misle da æe
Mussolini paziti na njih.

:47:33
Hvala Bogu. Šta bi Firenca
bila bez "Scorpionovih."

:47:36
- Nadajmo se da Firentinci isto misle.
- Lepo vas je bilo videti.

:47:39
Doviðenja.
:47:50
Veæ sam prošla kroz ove gluposti sa dokumentima.
:47:57
Elsa Strauss-Almerson.

prev.
next.