Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Witham! Witham!
:47:08
Šta se ovde dogaða?
Englezima je dosadila Firenca...

:47:11
i sada se vraæaju
uzbudljivostima Bournemoutha?

:47:13
Rat je.
:47:15
- Italija nije u ratu.
- Još ne.

:47:17
Il Duce èeka da podrži pobednika.
:47:21
Ja ne odlazim.
Ja sam upravo stigla.

:47:25
Ja sam Amerikanka.
:47:27
Šta je sa Gðom. Hester i ostalima?
:47:29
Odbijaju da se sklone. Misle da æe
Mussolini paziti na njih.

:47:33
Hvala Bogu. Šta bi Firenca
bila bez "Scorpionovih."

:47:36
- Nadajmo se da Firentinci isto misle.
- Lepo vas je bilo videti.

:47:39
Doviðenja.
:47:50
Veæ sam prošla kroz ove gluposti sa dokumentima.
:47:57
Elsa Strauss-Almerson.
:48:00
Da, hvala.
Je li to dovoljno dobro?

:48:03
- I šta se dogodilo sa poslednjim?
- Bacio je kašiku.

:48:06
- A ko je Strauss-Almerson?
- On je simpatièni stariji džentlmen.

:48:11
Zašto me to ne iznenaðuje?
:48:13
Ne stvarno jeste.
Ne on je apsolutni anðeo.

:48:16
Ili æe uskoro postati.
:48:18
Gospoðo Elsa!
:48:22
Ja sam Luca--
Luca lnnocenti.

:48:25
Luca! Moj Bože kad god te vidim,
sve si viši i stariji.

:48:30
- Èak zgodniji.
- Ne mislim tako.

:48:33
Oh, hajde sad.
Kada ti to devojka kaže moraš da poslušaš.

:48:37
Inaèe æeš propustiti mnogo zabave.
:48:39
Da te nauèim nešto o devojkama.
Šta si radio? Mnogo je prošlo.

:48:43
Poslali su me u školu u Austriju,
ali nisam izdržao...

:48:47
Tako da sam došao u Firencu u umetnièku školu.
:48:49
To je ono što sam oduvek želeo.
:48:51
Ja sam mislila da je tvoj otac želeo
da postaneš savršeni Engleski džentlmen.

:48:55
Predomislio se i pokušao da od mene
napravi pravog Nemaèkog biznismena.

:48:58
- Kladim se da nije podneo.
- Nema veze, ja sam nezavisan.


prev.
next.