Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:51:00
Vittorio, mislila sam s obzirom
da si ekspert za modernu umetnost...

:51:06
da bi bilo lepo da doðeš gore
i pomogneš mi sa kaèenjem slika.

:51:10
Sviða mi se to veoma.
Cesare mi je pokazao nešto iz vaše kolekcije.

:51:15
- Taj Balla kog imate je moj omiljeni.
- Znam, moj takoðe.

:51:18
- Zaista?
- Da.

:51:19
Od ovog razgovora mi pripada muka.
:52:00
- Jesi li spremna? Moramo da idemo.
- Da.

:52:03
Oh, Izvinite.
zadržavam li rat?

:52:06
-Jesmo li uhapšeni?
-Kaže da æemo biti odvedeni u pritvor.

:52:10
Oh, zaista?
:52:12
Lepo je znati da kada smo zakljuèani...
:52:16
Nismo uhapšeni,
samo "odvedeni u pritvor."

:52:20
- A šta æe Il Duce uraditi?
- Il Duce?

:52:23
Da, Il Duce. Šta æe uraditi kada èuje da ste me uhapsili?
:52:27
Vidite ja sam Gða. Hester Random.
:52:29
Moj pokojni muž je bio ambasador
njenog britanskog visoèanstva.

:52:34
Imam diplomatski imunitet.
:52:37
- Još kafe molim. Ova je hladna.
- Oh, Hester.

:52:46
Anna, jesi li luda ne možeš iæi sa njima.
:52:49
Pokušaj da razumeš.
:52:51
Lady Hester je brinula o meni kada niko nije hteo.
:52:53
Ne mogu je sada napustiti!
:52:54
Slušaj me!
:52:55
Ostavi me na miru!

prev.
next.