Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:52:00
- Jesi li spremna? Moramo da idemo.
- Da.

:52:03
Oh, Izvinite.
zadržavam li rat?

:52:06
-Jesmo li uhapšeni?
-Kaže da æemo biti odvedeni u pritvor.

:52:10
Oh, zaista?
:52:12
Lepo je znati da kada smo zakljuèani...
:52:16
Nismo uhapšeni,
samo "odvedeni u pritvor."

:52:20
- A šta æe Il Duce uraditi?
- Il Duce?

:52:23
Da, Il Duce. Šta æe uraditi kada èuje da ste me uhapsili?
:52:27
Vidite ja sam Gða. Hester Random.
:52:29
Moj pokojni muž je bio ambasador
njenog britanskog visoèanstva.

:52:34
Imam diplomatski imunitet.
:52:37
- Još kafe molim. Ova je hladna.
- Oh, Hester.

:52:46
Anna, jesi li luda ne možeš iæi sa njima.
:52:49
Pokušaj da razumeš.
:52:51
Lady Hester je brinula o meni kada niko nije hteo.
:52:53
Ne mogu je sada napustiti!
:52:54
Slušaj me!
:52:55
Ostavi me na miru!
:53:05
Šta je rekao?
:53:07
- Da smo stranci neprijatelji.
- Ali nismo neprijatelji.

:53:12
A nismo ni stranci kakogod.
:53:14
Izabrali smo Firencu od celog sveta i morali bi biti poèastvovani!
:53:21
Bar jednom se slažem sa tobom.
Zdravo, Mary.

:53:37
- Bolje da idemo, Hester.
- Bolje da idemo?

:53:41
Sigurna sad da Mussolini æe te osloboditi uskoro.
:53:46
Da bolje da idete.
:53:52
Najzad, možeš povesti sluškinju da se brine o tebi.
:53:58
I svoju neæaku,
da ti pravi drušvo.


prev.
next.