Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:53:05
Šta je rekao?
:53:07
- Da smo stranci neprijatelji.
- Ali nismo neprijatelji.

:53:12
A nismo ni stranci kakogod.
:53:14
Izabrali smo Firencu od celog sveta i morali bi biti poèastvovani!
:53:21
Bar jednom se slažem sa tobom.
Zdravo, Mary.

:53:37
- Bolje da idemo, Hester.
- Bolje da idemo?

:53:41
Sigurna sad da Mussolini æe te osloboditi uskoro.
:53:46
Da bolje da idete.
:53:52
Najzad, možeš povesti sluškinju da se brine o tebi.
:53:58
I svoju neæaku,
da ti pravi drušvo.

:54:06
Georgie, hoæeš li odvesti Lucy u autobus?
:54:09
Oh, naravno.
Lucy, moja draga.

:54:15
Oh, izgledaš dražesno u svojoj putnoj haljini.
:54:18
Oh, brinem se za tebe, sa svim ovim italijanskim pastuvima oko tebe.
:54:29
Hajde. Popni se.
:54:31
Nedostajaæe ti pantalone. Ja svoje ne napuštam.
:54:33
Mada moram priznati, suknja
nije loša u pravoj situaciji...

:54:36
situaciji.
:54:43
- Hester, Hester, hajde. Bradu gore.
- Oh, to je tipièno amerièki.

:54:47
Èuvaj se nevolje i govori drugima da drže bradu gore.
:54:51
Hajde. Nikad ne znaš, možda æu ti se uskoro pridružiti.
:54:54
Da se zbog toga treba oseæati bolje?
:54:59
Èuvaj se, matora.

prev.
next.