Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:54:06
Georgie, hoæeš li odvesti Lucy u autobus?
:54:09
Oh, naravno.
Lucy, moja draga.

:54:15
Oh, izgledaš dražesno u svojoj putnoj haljini.
:54:18
Oh, brinem se za tebe, sa svim ovim italijanskim pastuvima oko tebe.
:54:29
Hajde. Popni se.
:54:31
Nedostajaæe ti pantalone. Ja svoje ne napuštam.
:54:33
Mada moram priznati, suknja
nije loša u pravoj situaciji...

:54:36
situaciji.
:54:43
- Hester, Hester, hajde. Bradu gore.
- Oh, to je tipièno amerièki.

:54:47
Èuvaj se nevolje i govori drugima da drže bradu gore.
:54:51
Hajde. Nikad ne znaš, možda æu ti se uskoro pridružiti.
:54:54
Da se zbog toga treba oseæati bolje?
:54:59
Èuvaj se, matora.
:55:03
Oh, draga!
Kakav užasan, mali--

:55:09
Oh! Oh, nebesa!
:55:11
- Izvinite.
- Miss Mary, ja sam, Luca.

:55:17
Ti si! Oh, gospode,
ne mogu da veriujem!

:55:21
Èuo sam šta su vam radili.
:55:27
Bojim se da je "hello" i "good-bye"
se u istom dahu. Ja--

:55:32
obavestiæu te gde smo se zaputili kad budem znala.
:55:41
Èekali ste! Èekali!
Došli smo koliko god smo mogli brzo.

:55:52
Moramo naæi mesta za ove.
Ne mogu da krenem bez mojih slika.

:55:54
Evo.
:55:58
Hajde, Nickie. Brzo.

prev.
next.