Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:59:01
Izgleda da ima samo jedan toalet.
:59:05
Ne oèekujmo da spavamo zajedno.
I da nemamo nimalo privatnosti?

:59:08
Sada ako moramo da budemo ovde da bar uèinimo nešto od ovog.
:59:12
Tako svi izaberite krevet i uzmite kofere...
:59:16
a zategnuæemo neke plahte za privatnost.
:59:31
Da uradimo prozivku pre nego što stare dame odu na spavanje.
:59:45
Vrlo ste nepristojni,
mladiæu!

:59:48
Nijedan džentlmen ne sanja da pokuša
da uðe u daminu sobu bez kucanja.

:59:52
Sada izaðite i brojte do deset,
i pokucajte.

:59:56
Kada me èujete da kažem,
"come in" možete uæi.

1:00:02
Oh, Mary, prevodi to za mene.
1:00:16
Sada napolje molim!
1:00:18
A obièaj je, kada napuštate damsku
sobu da kažete "good night."

1:00:25
Jeste li èuli šta sam rekla?
"Good night."

1:00:32
Oh, Mary. poduèimo ih malo osnovnog engleskog.
1:00:35
"Good night." Hajde hajde nije teško.
1:00:40
"Good night."
1:00:43
- Laku noæ.
- Laku noæ.

1:00:45
"Dame."
1:00:47
- Dame.
- Hajde.

1:00:51
- "Laku noæ dame."
- Laku noæ dame.

1:00:55
Sada idite.
1:00:57
"Laku noæ dame."

prev.
next.