Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:00:02
Oh, Mary, prevodi to za mene.
1:00:16
Sada napolje molim!
1:00:18
A obièaj je, kada napuštate damsku
sobu da kažete "good night."

1:00:25
Jeste li èuli šta sam rekla?
"Good night."

1:00:32
Oh, Mary. poduèimo ih malo osnovnog engleskog.
1:00:35
"Good night." Hajde hajde nije teško.
1:00:40
"Good night."
1:00:43
- Laku noæ.
- Laku noæ.

1:00:45
"Dame."
1:00:47
- Dame.
- Hajde.

1:00:51
- "Laku noæ dame."
- Laku noæ dame.

1:00:55
Sada idite.
1:00:57
"Laku noæ dame."
1:01:18
Došla je ceo ovaj put!
Oh, ti brilijantni psu!

1:01:31
Sjajni psu!
1:01:54
Pomislila sam da æeš biti ovde.
1:01:56
Hajde sedimo za momenat.

prev.
next.