Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:01:18
Došla je ceo ovaj put!
Oh, ti brilijantni psu!

1:01:31
Sjajni psu!
1:01:54
Pomislila sam da æeš biti ovde.
1:01:56
Hajde sedimo za momenat.
1:02:00
Da li znaš kako sam bila zabrinuta kad si otišao.
1:02:03
Nikad nisam znala šta ti se dogodilo.
1:02:05
Pisao sam vam iz Nacistièke škole.
Kunem se da jesam.

1:02:10
- Pretpostavljam da nisu slali moja pisma.
- Oh, sigurna sam da nisu.

1:02:13
"Englezi su neprijatelji,"
govorili su iznova i iznova.

1:02:16
Ali ti nisi neprijatelj, Mary.
1:02:20
Bojim se sada u italiji...
1:02:23
ja sam neprijatelj, Luca.
1:02:26
Tako da moraš biti obazriv.
1:02:28
Bilo bi prilièno opasno da dolaziš ovamo èesto.
1:02:31
- Ali mogu ti pomoæi. Postoji fond.
- Šta?

1:02:35
Novac koji mi je Elsa dala--
mogu ti ga dati.

1:02:38
Ne želim da to uradiš.
To je novac za tvoju buduænost.

1:02:42
Ali hvala ti.
1:02:44
Lepo je znati da neko brine o nama.
1:02:53
Rekla sam ti—èekaj.
Prekini sa brisanjem èaša.

1:02:57
- Gore jednu pa drugu.
- Mislim da je vrlo teško.


prev.
next.