Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
Da li znaš kako sam bila zabrinuta kad si otišao.
1:02:03
Nikad nisam znala šta ti se dogodilo.
1:02:05
Pisao sam vam iz Nacistièke škole.
Kunem se da jesam.

1:02:10
- Pretpostavljam da nisu slali moja pisma.
- Oh, sigurna sam da nisu.

1:02:13
"Englezi su neprijatelji,"
govorili su iznova i iznova.

1:02:16
Ali ti nisi neprijatelj, Mary.
1:02:20
Bojim se sada u italiji...
1:02:23
ja sam neprijatelj, Luca.
1:02:26
Tako da moraš biti obazriv.
1:02:28
Bilo bi prilièno opasno da dolaziš ovamo èesto.
1:02:31
- Ali mogu ti pomoæi. Postoji fond.
- Šta?

1:02:35
Novac koji mi je Elsa dala--
mogu ti ga dati.

1:02:38
Ne želim da to uradiš.
To je novac za tvoju buduænost.

1:02:42
Ali hvala ti.
1:02:44
Lepo je znati da neko brine o nama.
1:02:53
Rekla sam ti—èekaj.
Prekini sa brisanjem èaša.

1:02:57
- Gore jednu pa drugu.
- Mislim da je vrlo teško.

1:03:02
Piramida. To je kad--
1:03:06
Ona je luda...
1:03:08
potpuno luda.
1:03:10
Šta si joj uradio?
1:03:13
Elsa je zaljubljena!
1:03:16
Neverovatno!
1:03:19
Trebalo bi da kupi mog Modiglianija.
1:03:21
Bagatela je.
Danas svi rasprodaju.

1:03:25
Jeste li videli koliko je veæ skulptura i slika kupila?
1:03:28
Pokušavam da je urazumim, Sam--
unesem neki red u njen život.

1:03:32
- Nemoj joj ni pokazivati.
- Šteta. Onda æu ga odneti u New York.

1:03:36
Oh, hvala ti.
Odlaziš?

1:03:38
Svakako.
Prodao sam galeriju.

1:03:42
Ukljuèujem se u sveopšti stampedo,
Bojim se.

1:03:45
- Evropa nije više dom.
- Moj dragi Sam, zašto nije?

1:03:50
Greška roðenjem, pretpostavljam.
Nikad nije pravo vreme biti Jevrejim.

1:03:55
Vittorio je u pravu.
Elsa mora zaustaviti ovu ludost.


prev.
next.